Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s6 Tienmannige Heester ï.

III.

Afdeel viii. Hoofdstuk.

Eenwy-

xiit.

Casfia Atomaria, Geftipj,el-

dt,

1

XIV.

TUofa. Haanije.

:

i

i i

is dit Purgeermiddel op zig zelf te flap en te veel verkoelende ; doch door byvoeging van anderen kan het overal gebruikt worden , en bevordert dan derzelver werking, gelyk die van de Rhabarber, ongemeen. De Konferf der Bloemen, als ook de ingelegde jonge Haauwen, zyn nog zagter purgeerende.

(13) Casfia met vyfpaarige, Eyronde, eenigermaate Wollige Bladen , de Steeltjes rond en ongeklierd,

In Amerika groeit deeze volgens den Heer Jacquin. Onze Ridder heeftze met de Steng Mans langte hoog gehad, Houtig, Afchgraauw en zeer Takkig : de Bladflceltjes met Roestkleurige Stippen befprengd: de Bladen wederzyds groen en zagt op 't gevoel: de Takken bezet met Elsvormige Stoppeltjes. In de Kom'nglyke Tuin, te Upfal, hadtze nog niet geboeid.

(14) Casfia met vyfpaarige ongeklierde TAa~ den, half Hartvormige gefpitfte Stoppeltjes ; de Steng dun en Haairg.

Deeze, op Jamaika door Brov/ne waarge]omen , is een Heeftertje met regtopflaande

Tak-

f13) Casfia To\. quinquejug-s ovatis , fubtomentofis, Petios teretibus celandulatis. Mant. «8,

(H) Casfia Fol. quinquejugis cglandulatis, Srip. femlroratis acuminatis, Cau!e ftrifto pilofo. Casfia fufFrutieofa erecihirfuta, FloWbns fingularibus ad alas. Brown. Jam, i%f.

Sluiten