is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding tot de plant- en kruidkunde [...] volgens het zamenstel van C. Linnaeus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JjECAN'DftlA. lOI

Dit is een Heeftertje van twee of drie Voe-s ten hoog volgens den Heer Jacquin, die hetzelve op St. Domingo hadt gevonden. De Guidonia met Olmen-Bladen en een SneeuwWitte Roosachtige'Bloem, van Pater Pllmi Ba, wordt hier t'huis gebragt. Het zonderlinge Honigbakje, dat zig als een Bekertje vertoont, maakt het voornaamfte Kenmerk mt van dit Geflagt.

De Tweewyvigen onder de Tienmanmge 3>lant-Gewasfen , dat is die tien Meeldraadjes en twee Stylen of Stempels hebben , leverei ook eenige Heefters uit, als

R o y e n a.

Een Geflagt , dat benoemd is ter Eere vat den beroemden Leidfchen Hoogleeraar den Hee Adr. van Royen , die de Kruidkunde, z< door zyne Onderwyzingen, als anders, ook nie weinig heeft voortgezet.

De overige Kenmerken zyn; een Bekeracho ge Kelk; een éénbladige Bloem, met een orr geboogen rand; een eenhokkig vierkleppig Zaac

huisje. , Het behelst thans vier Soorten , altema

ya

tü. Guldonk Ulmi folio, Flore rofeo niveo. Pi.UM, Ce *, Ie. 146. f- 2' „

G 3

h. deel. v. Stuk.

Hl.

LET)EEL-

vm.

loOFDTUK.Menogy ia.

i

r )

t

i\ n i.