is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding tot de plant- en kruidkunde [...] volgens het zamenstel van C. Linnaeus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ICOSANDR^IA. 223

gedoomde en anderen opgetekend (*). Met dubbelde Bloemen zyn deeze Braamen in den Elfaz in 't wilde waargenomen (f). ]

(8) Braamboos met gevingerde, tien-, vyf en drievinnige Bladen, de Takken enge-. doornd.

Van deeze Kanadafche, ook door den Heer Kalm waargenomen, zyn de Takken paarfchachtig , de Bladen Lancetvormig , wederzyds kaal, zeer dun, met fcherpe Tandjes: de Blikjes Lancetvormig; de Stoppeltjes fmal enfpits. Mill er heeft 'er de Afbeelding van gegeven.

(9) Braamboos met enkelde gepalmde Bladen; de Takken ongedoornd , veelbladig en veelHoemig.

Deeze, in de Openbaare Kruidhoven bekend,

en

(*) Schmidel leen. Plant. Norimb. 1762. ad Tab. 1% p. t. &c. Fiere Albo zegt zyn Ed. wel , haaiende TourneIORT, GARiDEL, en anderen , die het dus ook hebben, aan; doch, dewyl de Bloemen in de gewoone Braamen ten naastenbywit zyn, volg ik HALLER , die ten deeze opzigte zegt Frutlu albe , en Raï , die de Wilde Braamen met witte Vragten in Engeland gevonden heeft.

(t) Mapp, Al/at. p. 272.

(t) Rubus Fol. digitatis denis, quinis, f ernatisque, Caule ïnetmi. Mill. Ie. 223.

(9) Rubus Fol. iimplicibus palmatis, Caule inermi multifolio multifloro. Hort. Cliff. 192. Ups. 133. r. Lugdb. 274 Mill. Ie. 223. Rubus odoratus. Cobn» Canad. ut. T. ijo.

II, dhl, V, stuk;

iFDEEL.'

X. IOOFJ> TUK.

vul Rubus Catadenfïs.

. Kanadache.

IX.

Ruhus idoratus. Welriekende.