Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III.

Afdeel xiv. Hoofdstuk.

Kt

ryt;/as

fcsfilifclius Ongedeelde.

( 1

I

. ( J 1 *1 C

e r }; n

v'

F<, Cl, Gc

lat.

506 DüBB EIBKOE D2 r1ge HEESTERS.

Bladen als van Klaver , draagende geaairde , geele Bloemen van een aangenaamen Reuk. Haller vondt Verfcheidenheden in Switzer^ land, welken zyn Ed. hier toe betrekt.

(3) Cytifus met opftaande Trosfen, de Kelken een driedubbeld Blikje hebbende ; de Bladen by de Bloemen ongefteeld.

Deeze wordt Cytifus met gladde rondachtige Bladen , die zeer kort gefteeld zyn, van C. 3auhinds getyteld. Zyn Broeder noemtzc, Gladde Cytifus met een breede Haauw. Ia i'rankryk voert hy gemeenlvk den naam van rytifus en wordt 'er in de Tuinen veel gemikt tot Haag of Heining, Werk, waar toe lezelve door zyne buigzaame Roedies zeer be, waam is, die weI de hoogte van drie of vier Uien bereiken , glad zyn en rond , doch naar

end toe hoekig. De Bladen, in 't algemeen rievoudig, hebben Steelen korter dan een Duim, 3 komen aan de uiterfte Takken, by de Bloeien , tweevoudig of enkeld, niet rond, maar ngwerpig voor. Tropswyze komen de Bloeien aan 't end der Takken voort, en daar op jlgen Haauwtjes van één of anderhalf Duim

lang ,

'f C*X" Racemls ereftis , Calycibus Ea{lei trlpliei, \. Flornhbus fesfihbus. Cyt. Fol. fepius fesfiIibus & K^ ' f. 7.. H, Cliff. 355. R. L»SS. 369. savv. Mor,p. l9I

'T f T» TGEB'Cytifi,s m*

1. J. is. liiji. I. p, 373.

Sluiten