Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DlADEJCPMIA. 507

teug, die plat zyn , een half Duim breed, met bruine plat rondachtige Zaaden.

(4) Cytifus met opftaande Oxel - Trosfen, de> Bladen byna Lancetvormig en Wollig, het middeljle langst gefteeld. ,

Volgens den Oostindifchen naam van dit Ge-1 was , 't welk de Javaanen Kajan of Cadjang heeten, is hetzelve gebynaamd. De Malabaaren noemen hetzelve Thora Pacrou , en het is de Indifche Boonen - Boom , met dikke ronde Haauwen, van Hermannus. 't Gewas komt ook op Ceylon voor , alwaar het Rathatora heet, zynde door den Hoogleeraar J. Bukman n u s zeer fraay in Afbeelding gebragt. Zyn El. noemt het een Boompje, dat driebladig is, met rond gedraaide fpitfe Haauwen. Dergelyk Gewas fchynt ook in Westindie voor te komen: ten minlte gelykt de Heeftcrachtige Cytifus, van Plumier, veel naar hetzelve, als ook het Laage Laburnum van Sloane, dat de Plaauwen als gewricht heeft by ieder

Zaad-

t*4) Cytifus Racemis Axillaribus ere&is, Foliolis fublanccolatis tomentofis, intermeiiio longius periolato, Fl, Zeyl. 3f4. H. Ups. 211. Cytifus p*l. ovato - lanceolatis Sec. H. Cliff, 3 54. r- Lugdb. 369. N, 3. Cyt. Folio molli incano Eu»m. Zeyl. ss. t. 37. Cyt. frutescens. Plum. Sp. 19. Ie. 114. f. 2. Laburnum humilius , Siliquil inter Grana & Grana junfta , femine esculento. sloan. Jam. 139. Hift. II. p. 31. ' ïhafeolus ereérus incanus , Siliijuis torolïs, PLUK. Alm, 293, T. ii'j. f. 3.

II, Dpi, V. STOS,

III.

<Yfdeel. xiv.

rlOOFDTUK.

IV.

^ Cytlfas lajan. JOStintliche.

Sluiten