is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding tot de plant- en kruidkunde [...] volgens het zamenstel van C. Linnaeus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III.

Afdeel.

xxi. Hoofd stuk.

*zie ii. d H. Stuk, bladz, 11$

] I

1

»

r. y. v

3> >1 39 JJ J' J' 55

»

428 Veelw^tvige Heestebs.

Apotheeken niet fchynt te zyn, uitlevert. Het regte Gewas van dien aart, een aanzienleken Boom uitmaakende, is reeds door my brfchreeven *. Her tegenwoordige, dat K Ömph us den Inkhoorns-Wortel noemt, maakt flegts een Boompje, met een Stammetje van een Vinger dik, en kan derhalve zulke zwaare Wortels niet hebben Men zegt nogthans, dat dit de beste Soort van Slangenhout zy , wordende de Wortel deswegen, by de Indiaanen , Raiz de Mongo geheten. Het groeit op Java, in de Bosfchen ran Kiaten-Hout, doch valt ook, zo die Auteur zegt, in Bengale en op Ceylon, alwaar iet Ekawerya , dat van de zelfde betekenis is, ;enoemd wordt, zynde door den Hoogleeraar Bürmannüs afgebeeld en aldus befchree'en.

„ De Steng is driekantig, met Leden, geftreept; de Bladen aan ieder Gewricht drie, , langwerpig gefpitst, niet ingefneeden noch getand , waar door zy van de Perfikbladen, met welken zy anders, in figuur, veel overeenkomst hebben , verfchillen , hebbende korte Steeltjes. Aan den top van de Steng komen veele Bloempjes, als Kroontjeswvs' zynde Trechtervormig, vyfbladig, met klei' ne vyfdeelige Kelkjes, en twee Meeldraadjes hebbende met eénen Stamper, die een rondachtige, ten halve verdeelde, tweehokkige Vrugt wordt in ieder Holligheid een enkel rondachtig Zaad bevattende."

't Ge-