is toegevoegd aan je favorieten.

Handleiding tot de plant- en kruidkunde [...] volgens het zamenstel van C. Linnaeus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T e t r a k d r I a. r23l

Ifchilt, zynde eenigennaate Heefterachtig. De- IV..

zelve groeit in Ooftenryk, Switzerland en op A™EI»

de Pyreneefche Bergen. Hoofd4

stuk.

(<5) Kogelkrüid met een naakte Steng, deBla- vi. den Lancetvormig effenrandig. wS!?

Blootfteng,

Deeze byzonderheid onderfcheidt een Pyreneefch en Ooftenryks Kogelkrüid , dat echter wel de Bloemfteng geheel naakt, doch de Vrugtdraagende Steng met een of twee Blaadjes heeft, volgens de aanmerking van Doktor Gerard. Hier uit zou dan fchynen, als of deeze Soort tot de Eenhuizige Planten behooren mogt.

(7) Kogelkrüid met de Steng byna naakt; on- yir. gefteelde Bloemhoofdjes overhoeks, de Bla- ooftedch.' den Lancetvormig Eyrond onverdeeld.

Het Levantfche Kogelkrüid, met de Bloemen langs de Steng vcrfpreid, van Tournefort, maakt deeze Soort uit , groeijende in Klein Afie. Dit is een overblyvendGewas, met een Kruidige enkelde Steng, hebbende zeer kleine Lancetvormige Blaadjes, ver van elkander, en, aan 't bovenfte van de Steng, van zeven tot

tien

(s) Glaiularia Caule nudo Sec. Glob. PyrenaicaFol, oblon. go Caule nudo. TOURNF. Inft. 467. moris. Hifl. utf. f. 4. ' Sellis ccetulea Caule nudo, C. B. Pin. 262. Raj. Hijl. 3 81. GER. Prov. 295.

(7) Glebofari* Caule fubnudo &c. Globularia OrientalU Sloiibus per Caulem Iparfis. Tournï. Cor. is.

P 4

H, DEEL, VU. STUK.