is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding tot de plant- en kruidkunde [...] volgens het zamenstel van C. Linnaeus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV.

Afdeel

vi.

Hoofdstuk.

Driewyvige.

V.

Pbarnaeeum dijlitbum.

Gegaffelde

vi.

Cardifohnm.

Hartbladig.

I

1

i c

1

242 Vyfmannige Kruisen.

van den Leidfen Akademie - Tuin, afgebeeld, met de benaaming van Hurkend Afrikaanjch Muur, in de gedaante van Walftroo; welke Soort, die korte Bloemfteeltjes heeft, door den HeerBercius omitandig is befchreeven (*).

(5) Muur - Spurrie mettweedeeligebogtige Trosjes en byna Liniaale ruigachtige Bladen.

• Tot deeze nieuwe Oostindifche Soort is het naar Spurrie gelykend Muur van P l u k e n e t , dat geaairde Bloemen heeft, die uit de Oxcls der Bladen voortkomen: als ook een ander Muur, dat ruig is en veelbloemig, t'huis gebragt. Die beiden zyn zekerlyk de zelfde Plant, welke de Bladen fmal en eenigermaate Wollig heeft; het Zaadhuisje eenhokkig, driekleppig en veelzaadig.

(6) Muur-Spurrie met tweedeelige end-Trosjes ; de Bladen ftomp Hartvormig.

Onder de zeldzaame Afjikaanfche of liever

Kaap-

(*) Pbarnaeeum Pedunculis unifloiis Iateralibus, Fol. lineaibus. Syfi. Nat. XII. Mol!. Fol. feptenis linearibus. H.Clijf. t. Alfïne ptocumb. Gallii facie Africana. Hebm. Lugdb. r. 11. Rubia stellaris f. Asperula minor humiiparfa 5cc. LUK. Mant. 163. T. 331. f. 4.

(s) Pbarnaeeum Racemis bipartitis fiexuofis &c. Mant. 22 r. llfine Spergula Ind. Oriënt. Pluk. Mant. 9. T. 331. f. 4. Llfine holoftea villofa &c. Pluk. Alm. 22. T. 130. f. 6.

(6) Pbarnaeeum Racemis bipart. teiminalibus, Fol. obcoratis. «4m. Atad. VI. Afr. 6. Spergula e Cap. bonx Spei, ol. Portulacs minoribu» ftellatis. Peïiv. Mus. 478.