is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding tot de plant- en kruidkunde [...] volgens het zamenstel van C. Linnaeus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pentandrea. 243

Kaapfe Planten , welken onder de Voorzitting ^ van den Ridder, door den HeerPRiiNïz, uit de ryke Verzameling van de Heeren Burman- l kus Wereldkundig gemaakt zyn , bevindt zig5 deeze , die leggende Kruidige Stengen heeft , van een Voet lang, met Knoopige Leedjes en veele Bladen, van eene Hartvormige figuur, met het breedfte buitenwaards, glad, effenrandig en witte Bloemen van grootte als die der AkkerSpurrie , in gegaffelde Trosjes vergaard.

DeHeerFoRSKAOHLvondt,byLohaja in Arabie, nog twee Soorten van dit Geflagt, waar van hy de eene Pbarnaeeum Umbellatum , de andere obfeurum noemt, zynde beiden zeer kleine Plantjes.

A l s i n e. Muur.

Dit Geflagt heeft een vyfbladigen Kelk en vyf gelykeBloemblaadjes, zynde het Zaadhuisje eenhokkig en driekleppig. In hetzelve komen drie Europifche Soorten voor, naamelyk

(i) Muur met tweedeelige Bloemblaadjes en Eyrond Hartvormige Bladen.

Dit

(s) Alfine Petalis bipartiris , Foliisovato - Cordatis. H. Clif. 173. R. Luidt. 449- GRON- Virg.161. Fl. Lapp. Suec. Belg, &c. Sec. Alfïne pentafteinon Fetalis bipartitis. Hall. Helv. 48(S. Alfine media. C. B. Pin.^so. Alfine minor. Doo. Pempt. 29. Als. min. recentiorum f. Hippia minor. Lob. Ie. 460. Alfine vulgaris five Morfus Gallinx. J. B- Hifi, III. p. SS*. Alfine. CAM. Eplt. iso.

ii. DEEL. viii. STOK»

iv:

.FDEEL.

VI. loOED-

TUK Trigy.is.

r.

Alfine media. Gemeen.