is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding tot de plant- en kruidkunde [...] volgens het zamenstel van C. Linnaeus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a44 Vyfmannige KruiJden.

IV.

Afdeel

vi.

Hoofdstuk.

Driewy.

Dit is het zo bekende Kruid, dat men in 'tNi> ' derduitfch Muur noemt, welke naam, volgens fommigen , van 't Franfche woord Mouron, in 't Franfch dit Kruid betekeneude, zou afkomftig zyn; maar dat is de naam van 't Guichelheil en hec Muur wordt Morgelinevan de Franfchen geheten. Dc Engclfchen noemen het Chickweed, de Duitfchers Hunerbifz, dat is Hoenderbeet; om dat de Hoenders naar 't zelve gretig zyn. Zy noemen 't ook Vogelkruid , alzo het een Geneesmiddel voor de Vogeltjes geacht wordt, cn die beide benaamingcn zyn by ons ook bekend: ja in de hooge deelen van ons Land wordt het, by 't Gemeen, Erf geheten (*), dat met denDeenfchen naam Arfwe overeenkom (lig fchynt. Dus noemt men het ook, in verfcheide deelen van Sweeden , Arf: zo dat die benaaming nog een overblyfzel zyn zal van den Inval der Deenen en Ncordfche Volkeren in dit Gewest.

't Geheele Geflagt van Alfine was bevoorens, door den Ridder, onder dc Tienmannigen geplaatst (f) : ja zyn Ed. beweerde met kragt van redenen , dat de Grootte geen weezentlyk verfchil maakte, en dat overzulks het groote , middelflag en kleine Muur, allen , tot een zelfde Geflagt behoorden. Want zyn Ed. telde geen meer Soorten, dan 'er gedaanten in den beginnegefchapen zyn , en hieldt het Muur met vyf Meel-

draad-

(*) DE oortek. Flor. Belg. Id. I. p. SS. (t; FL Snee. Ed. I. p, i3t.