is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding tot de plant- en kruidkunde [...] volgens het zamenstel van C. Linnaeus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PENTANDRIA. 245

draadjes voor een enkele Verfcheidenheid (*). Naderhand moet zyn Ed. een Openbaaring gekreegen hebben ; niet alleen dat dit Muur wel f degelyk in 't Paradys reeds als een byzondere' Soort beftaan heeft ; maar dat het zelfs tot een byzondere Klasfe behoorde; hebbende zyn Ed. het Groote Bofchmuur, in 't Geflagt van Stellaria, en het zeer Kleine Muur, in dat van Arenaria, onder de Ticnmannigen gelaten. Zodat dus het Gewoone Muur tot drie Geflagten behoort (f).

Het tegenwoordige , dat allergemeenst is in Europa, groeit veel aan Wallen en Wegen, als ook in de Hoven, alwaar het Jaarlyks, en wel 't.geheele Jaar door, overvloedig voortkomt uk gevallen Zaad. Om die reden telt men het ook onder de laffige Onkruiden. Het is zeer Takkig , met dunne Steeltjes en Eyrond Lancctvormige gepaarde Blaadjes , alles ligt groen. Dikwils kruipt het langs den Grond; fomtyds verheft het zig, door middel der byftaande Planten , tot aanmerkelyke hoogte. Het is zeer Sappig , wordende door Deüillatie byna geheel in

Wa-

(*) Flor. Lappox. p. i4s- Item. Thil. Bot. p. 99. Species tot numeramus , quot diverfa: fotmz in ptincipio funt crèatac.

(f; Sommige Autheuren, gelyk Haller, Gekard, enz. hebben wel eenige Soorten, boe vetfchillende ook in 't getal der Meeldraadjes , by een gevoegd; maar alle die Kruiden welke onder den naam van Alfia voorkomen , in één Gcfligtte biengen, was byna onmojglyk.

Q. 3

u. rtüEi.. viii. st»k.

IV.

iFDEEL.

VI. [OOFDVVK.Trigynia.