is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding tot de plant- en kruidkunde [...] volgens het zamenstel van C. Linnaeus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

figs Veelmannige Kruiden.

IV.

'Afdeel.

XI >'.

Hoofd stuk.

Veelwyvige.

xit.

Rw.unculus Casjutiicus. Fummetfche,

xiii.

Auricomus.

Goucihaaiï'ge.

Dp Kandia groeit, te venvarren met de voor-, gaande dewyi de aangehaalde van den Hoogleeraar A. van Royïk, daar toe door hem betrokken wordt. By aldien de Thora met Bladen ven Varkens-Brood , by J. Bauhinus befehreeven, daar toe behoorc; dan zou de eene inderdaad weinig van de andere verfchillen.

(ia) Ranonkel met ie Wortelbladen rondachtig Hartvormig gekarteld; de Stengbladen Vingerachtig getand; de Steng veelbloemig.

Door Preyn is deeze Soort van Ranonkels gevonden in 't Hertogdom Kasfuben, behoorende tot Agter-Pommeren, waar van zy den bynaam voert. In gelTalte gelykt zy veel naar de volgende, waar mede zy verward was door J. Bauhinus , maar 't Gewas is veel hoqger , met fterker, dikker Stengen cn grooter Bladen; zynde,die uit den Wortel voortkomen , byna gelyk als van de voorgaande Soorten of van het Water - Goudsbloem, dat men Dotterbloem noemt.

(13) Ranonkel met de Wortelbladen Niervor-

mig

(12) Ranuncnlus Fol Radicalibus fubrotundo - cordatis crenat's &c. Ran rotundifol. Vernus Sylvaticus major vel Casfubicus, Fo'io Thora: feu Ca'ths. breyn Prodr J.p.^;.

(13; Ranunculus Fol. Radicalibus Reniformibus crenatis ncifis 8cc Kram. Auftr, 159. HiLL. Heh. 327. leys. Hal. 487. Fl. Suec. 462 , 45S. GoüAN Monsp. s6s- DALIB. Far. 167. H. Cliff. 229. R. Lugdb. 490. N 6 Ran, Nem. fi Sylv. Fol, fubiotundo. C. B. Pin. 17S. Rsn. rotundif.

Ver.