Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(42) Oijevaarsbek met tweebl. Steeltjes, ge- ^ zwollen Kelken en geheele Bloemblaadjes: ' den Stamper zeer lang; de Bkemjteng ge- j gaffeld.'

De eerftë van deeze twee, die den Wortel Bolachtig heefc, groeit in Engeland, zo wel alsin ïtalie, daar de andere, die ook een dikkent knobbeligen Wortel heeft , haare Groeiplaats heeft. De Steng van deeze wordt fomtyds een Elle 'hoog; de Bladen zyn rondachtig gehoekt en diep ingefneeden, doch niet zo fyn verdeeld als die der andere. Zy heefc fierlyke paarfche welriekende Bloemen.

f43) Oijevaarsbek met eenzaame Bloemfleeltjes tegen de Bladen over ; de Kelken eenigermaate gebaard; de Steng opjlaande; de Bloemblaadjes gegolfd.

(44) Oijevaarsbek met tweebl. Steeltjes,dubbeid, tegen de Bladen oven de Steng'uitgebreid; de Bloemblaadjes onverdeeld.

(45)

(4i) Geranium Ped. bifl. Cal. inflarfs , Peïafis integris, Stylo longislimo &c. H. Cliff. R. Lugib RUKM. Ger. 3* 10. Geranium Batrachioi'ïes odoratum. C. B. Pin. 318. Mo p,s. Ihft. II. p. SH> S- 4- T. 16. f. 15. Ger. Batr. long rad. odoratum. J. B. Hi/?. 111. p. 477-

(43) Ger. redanc. folir. oppofitifoliis &c. JacC^ VtnA »«. gouan Mom?. 34'- *; L"Z^>- 350. N. 5. BUBM Ger. N. 11. Batrachioides liirfutnnj Fl. atro - rubente. C. E Pin. 318.

(4t) Ger. Ped. bifloris oppofitifoliis gcminis «re. Miu

B i m

II. D2BL. X. STCS»

IV.

IFDEËt.'

XVII. iOOFD' TUK.

xlii.

Geranium nacrtrbi\um.

Jrootwosïlig-

KUIT»

Pb&um.

Donker.

XLIV. Fuscum. Biuib.

Sluiten