Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

25 Enkelbroederige Kruiden.

IV.

Afdei

xvii

Hoofi

stuk.

tv.

G'rani Robertu

Robbert i:t«id.

is een Lymerig ruig Plantje, dat SteDgetjes fchiet 1 'van één of anderhalven Voet hoog en blaauwe Bloemen heeft. Na 't bloeijen worden de Steeltjes en Kelken rood, de Zaaddopjes zwart. De Spruitblaadjes hebben de figuur der Bladen van den Tuipeboom.

(.5$) Oijevaarsbek met tweebl. Steeltjes, en '™ Haairige tienhoekige Kelken.

;- Niet alleen op de Rotfen der Noordelyke deden van Europa, gelyk Libmüs zegt, maar ook op die der middelfte en Zuidelykfte deelen , en bovendien op Muuren , Steenachtige Gronden, in ruigte en Wildernisfen, komt deeze Soort, in odz-j N-derlanden en elders voor. Men noemtze 'er RoLbertskruid , naar den Latynfchen naam, in 't Franfch Herbe a Robert, in 't Engelfch Hierb Robert, in 'c Hoogduitfch Ruprechts - Kraut, of ook Schartenkraut en Klein Scholwurtz. Het heeft die benaamingniet van den vermaarden Franfchen Robertus, doorwien hetzelve., benevens veele andere Kruiden , zo door hem als anderen getekend, in Plaat gfbragt is (*): maar van eenen St. Roheit of Rupertus, wegens de uitneemende krag-

ten

(5 5' Geranium Ped. bifl. C.ilycibus PiloCs decem - angulatis. Mat. Mei 33s, gort. Belg. 199. kram. Aufir. 203, VI. Suec. s?S , 619. Gouw Homp. 342. K, Cliff. 34+. R. hugib. 35'- Ge anium Robert. primum. C. b. Pin. 315. Ger. Robeitianum Dod. Pempt. 61. LOB. Ie. 6;j,

(*) &oïirt1 leoiu Fier, in Quarto. Parit.

Sluiten