is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding tot de plant- en kruidkunde [...] volgens het zamenstel van C. Linnaeus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

g ? H © E N E S I AJ 42Ö

groeit, door de Zaaden , die geen Plüis hebben , van de Paardebloemen. Columna uoemtze Stinkend Havikskruid. Micheliüs heeftze zeer fraay in Plaat vertoond. De an-! dere, in Spanje, Languedok en Provence, op de Velden voorkomende, heeft de Bladen aan 't end Straalswyze verdeeld , waar van de bynaam. Anders is zy byna van de zelfde gedaante.

f3) Zwynenflaa met eenbloemige Stengetjes, en byna Vleezige gefchaarde hoekig getande Bladen.

In de Levant is deeze door Tournefort gevonden, die hy Griekfche Paardebloem noemt. Dezelve heeft dikke Sappige glanzige Bladen, paarfche Steelen, die wat langer zyn en hoe-, kige Kelken. De kant-Zaaden zyn naauwlyks gepluisd.

Zwynenflaa met eenbloemige Stengetjes, ruuwe Bladen en gepluisde Zaaden.

Or

(}) Idyoftris Sap. unifl. Fol, runcinatis &c. Dcns Leo nis Giscus, Fol. Eryfimi crasfis et fucculentis. Tournf Cor. 3$.

(4) UyoferU Sap. unifl. Fol. fcabris , sem. pappofis. Fl Cliff. 38«. R. Lugdb, iz7. N, i. Dens Leonis minimus Fol. hirfutis &c. Raj, Suppt. 147. Hieracium minimum fupiauni. Tiagopogotri capitulis, Bocc. Muf. ii, p. 14s. T, 105.

IV.'

ÜFDEEt?

XX. 300FDTUK.

Pelygamit zqualis.

lil. •

Jlyoferrf lucida.

Glanzige,

iv.

Scabra. Ruuwe.

)