is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding tot de plant- en kruidkunde [...] volgens het zamenstel van C. Linnaeus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV.

'Afdeel.

xx. Hoofd

STUK.

Ëgaak p'eelwyve-

V.

Tlyoferis Vireiniea Virginifche.

VI.

Minima» Kleinfte.

430 Samehteelige Kruiden.

Op Sicilië werdt deeze door Bocconë" waargenomen , die de Bladen niet gelvk de voorigen glad , maar een weinig ruuw heeft, zynde een zeer klein Plantje, dat voor 't overige insgelyks naar de Paardebloemen of het Muizen-Oor gelykt. De Zaaden zyn met een ruuw randje, en een Pluis van Baardjes, gekroond (*).

(5) Zwynenflaa met eenbloemige Stengetjes en Lancetvormige Lierachtige gladde Bladen.

Deeze Virginifche, ook een klein Kruidje, heeft geknotte vierhoekige Zaadjes , met een Haairig Pluis gekroond. binnen 't welke eenige witte Schubbetjes voorkomen.

(<5) Zwynrnflaa met verdeelde naakte Stengetjes en verdikte Bloemjteeltjes.

Dit Plantje mag wel het Kleinfte in dit Geflagt genoemd worden, alzo het met Stengetjes

voor-

(*) Linn. Syft. Hat. fig. XIII. vergelyk Berkbey , Tab. 5. Pig. 29 . 30.

(5) Kyferis Scap. unifl. Fol. Laneeolatis Lyratis glabris. Gron. Virg. I. «o. II. H4. Dens Leonis parvus Flore Aureo. Clayt. N. VS.

(6) Ryoftris Caule divifo nudo, Pedunc. incrasfatis. Gort. Selg. Z2S- W. Sute. 630,707. Gouan Mmïp.416. r LwH. 117. n. 2. Hyolêris anguftifolia. Tab. 'Éi'. I80. Hier. minus Tol. fubrotundo. C. B. Pin. u7. Hier. minimum. CLUS. Hift. II. p. 14». Pann. 6iy. T. 64s. Om, Van. T. sol.