Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Syncenesia: 503

Zal dan de gezegde Vloek alleen 't Geilagt van Japheth raaken , terwyl de Nazaaten van den vervloekten Cham deSpys als m den Mond .roeit? Men heeft zig daarover niet te beklaag In , als men de nuttigheden van dit Onkruid oaeiaat, die ik in 't byzonder meest opgenoemd heb. In 't algemeen is het Loof der Doornen en Diftelen bitterachtig ; doch welk een heil zaam Bitter levert niet de Gezegende Dille, uit? Ik zwyg van de afzettende hoedanigheid . die aan den Everwortelen anderen toegefchree ven wordt. Van fommigen zyn dc Bladen eet baar als Moes: de Wortels verftrekken aan d Tartaaren tot Lekkerny en de Stoel derBloen knoppen is in 't algemeen eetbaar, gelyk die de Artisjokken , zo Haller meldt. De droog Bloemen geeven een zeer goed Stremzel voc Melk, en hebben frifch in eenigen een Mo; keliaat l in anderen een Honigreuk. De Zaade van den Vrouwen-Diftel ftrekken totMedicy en het Pluis dcrzelven wordt gebruikt tot Do om Bedden te vullen. Dat men van de Stede Papier kan maaken, is uit de Proeven van d Paftoor Schaeffer blykbaar. Van de D tels wordt dc beste Afch tot Glas gebran, zegt Ray. De Groeiplaats onzer Doornen en Diftele

fchj

een Flefch bezit; de Palmiet, die Koolboom genoemd wc en den Sagoeboom op H Oog. Zie het V. DEEL deezer 1 wrhh HiftorU, alwaar ik die befchieef.

li 4

II. DEEL. X. STUK.

IV.

Afdeel;

t'XX.

Hoofd» -

iTUK.

Pclygamla xqualis.

g

r

e r

n

n

is :B :n s-

U 1»

nt

rdt tok

Sluiten