is toegevoegd aan je favorieten.

Handleiding tot de plant- en kruidkunde [...] volgens het zamenstel van C. Linnaeus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN T ALGEMEEN BESCHOUWD. 77

fiers of onnatuurlyke worden aangemerkt. Ook kunnen deeze, zo wel als de Bloemen met Kindertjes (Proliferi), volgens Dr. Hill, door Konst worden voortgebragt.

Wy letten thans voornaamelyk op de Mannelyke en Vrouwelyke deelen in de Bloemen : waar van de eerften, als gezegd is, de Helmpjes of Stofknopjes (Antherce) , met hunne Vezelen of Draadjes (Stamina) ; de laatften het Vrugtbeginzel (Germen) met deszelfs Styl (Piftillum) en deszelfs Stempel (Stigma') zyn, Bloemen , in welken de eerstgemelden alleen zyn , noemt men ^Mannelyke, die de laatfteri alleen hebben Vrouwelyke , en die ze beider hebben Tweejlagtige Bloemen. Een Plantgewas. derhalve , dat alleenlyk Mannelyke Bloemei draagt, heet een Mannetjes , dat alleen Vrouwelyke. draagt, een Wyf jes-, en dat Tweeflag tige Bloemen heeft, een Tweejlagtige (Herniaphrodita), doch dat zo wel Mannetjes als Wyf jes - Bloemen voortbrengt, een Man - Wyf (An drogyna) Plant. Zulk een Gewas, op 't we' ke, boven en behalve de Mannelyke en Vroi welyke, ook Tweeflagtige Bloemen gevonde worden, is Dubbelilagtig.

Voor en aleer wy het gebruik van de geda< te Deelen befchouwen, zullen wy op derzelve oirfprong agt geeven. Lin n^us heeft die der Kelk afgeleid van de Schors der Plant en dien der Bloembladen van de binnenfte Ba (Liber). Doktor Hill, het Ontwerp vaneei

Lee

II, Den., i. Stuk,

Inleiding.

Mannely • ce, Vrou• ivclyke en Tweelbgtige Blue. men.

[

h 11

r ti ,

se ie r-