is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding tot de plant- en kruidkunde [...] volgens het zamenstel van C. Linnaeus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kER Kruidkunde, aoö

wagten , om onbekende Planten in Rang te kunnen fchikken, en de ongelyke Bloeityd baartc een groot nadeel in het aanwyzen der Planten, door de Hoogleeraars , in de openbaare Kruidhoven. Hoe veel beftendiger zyn niet de Vrugt en 't Zaad der Planten, dan de Bloemen. Indien de Methode der Bladen voldoende was , zo zou dezelve een groot voordeel hebben, dewyl men die byna de helft van 't Jaar , ja in veele Planten altoos, groen kan aanwyzen, en van byna allen droog in de Kruidboeken bewaareri , in hunne volkomene figuur. Ook zyn de meelte Planten en Boomen, gelyk bekend is* aan hun Loof kenbaar, niet alleen , maar zelfs aan de uitwendige Geftalte ; inzonderheid de Boomgewasfen , wanneer alle de Bladen afgevallen zyn.

Geen Hovenier, by voorbeeld, of Liefhebber van Tuinieren , is 'er , die niet de Appel- en Peereboomen, in het hart van de Winter, gemakkelyk van elkander onderfcheidt, en niettemin zyn dezelven , door LinnjEUs, met en benevens de Kween , die van fommigen Appelen van anderen Peeren geheten worden , tot een zelfde Geflagt, onder den naam van Pyrus s betrokken. Tournefort heeft verfcheide Geflagten door de uitwendige gedaante , aar fommigen eigen , onderfcheiden , en het wai geen wonder, dat hy, die de eerfte was in eei algemeen Ontwerp van Geflagten toe te pasfei op alle Planten zonder onderfcheid , zig no£

II, Dwt, I. stuk.

Inleiding.

Moeielyks bepaaling der Geflagten.

i i l

c