is toegevoegd aan je favorieten.

Handleiding tot de plant- en kruidkunde [...] volgens het zamenstel van C. Linnaeus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5,30 Zesmansige Boomen.

dc Boom bezet met glinfterende roode Druppels , als Traanen, die door de Hitte van de Zon m weinige Minuuten llremden tot een Harst als het rewoone Drakenbloed der Winkelen.

Boe r h a a v e betrekt den Draakboom van Clüsius tot de Palmboomcn: hy geeft er ecn gladden Stam aan , met zeer lange neerhangende ongelteelde Bladen. Dus komt een Gewas in onze openbaarc Kruidhoven voor , 't welk C om m e l y n In de Naamlyst van den Amfterdamfchcn genoemd heeft, Pruimdraagende Palmboom, met de Bladen van Tucca en eene Tros van Vrugten , die de figuur van Kerjen hebben, en een hard Afchgraamv Steentje, van «rMtt ah era Erwt. Het zou dan fchynen , dat die Hoogleeraar de Vrugtmaaking had gezien; ten ware zulks van Closius ontleend mogt' zyn , die elders van eene dergelyke Vrugt gewaagt. Ondertusfchen hebben die Draakboomen, welken men in Europa heeft, in Geftaltc met den gemelden van Boerhaave overeenkomftig , en van aanzienlyke hoogte', in Duitfchland reeds gebloeid en Vrugt gedragen. By gelegenheid , dat zulks , nu zes Jaaren gelceden, te Weenen, in de Keizerlyke Tuin gebeurde , heeft de Hoogleeraar C r a n t z (*) daar van een nieuw Geflagt gemaakt , onder den naam van Storckia, dat dan de Draakboom

van

II. Afdeel

VI Hoofdstuk.

Draak boom.

den naam van Storckia, dat dan de ui^kuwm

(♦) De dualis Draetnis Arberibus. Viennx 176%, Quarto.