is toegevoegd aan je favorieten.

Handleiding tot de plant- en kruidkunde [...] volgens het zamenstel van C. Linnaeus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II,

Afdeel. ' VI

hoofdstuk,

I

n.

Drac&na Jperrea, Yzerboom

(z) Dracuxa arborea Foliis lanceolatis acutis. Syst, Kat, XII. Tom. II. p. Z4<5. Cbnvallaria frutieofa, Syit. Kat. X. p, OS+, Arbor Fertea. OSB, ll. SJI.

jc2 ZÉS mannige B 00 mek.'

roode Bloedkleur , 't zy dan van deezen of vrn een anderen Boom , komt voor in ronde Eolletjes , van grootte als een Hazelnoot , die Paternosterswyze in geelagtige Riet- of Palmbooms'Bladen famengeknoopt zyn. Men vindt het ook in Brooden , ja zelfs week en vloeibaar , flegter , onzuiverer en van minder waar-' le.. Het heeft Smaak noch Reuk, uitgenomen, tvanneer men - 't-brandt. Wegens zyne famentrekkendc hoedanigheid heeft'het dè voornaamfte plaats onder- de Bloedftempende Middelen , die men inwendig gebruikt. 'Uitwendig droogt het Zweeren op'; doet de Wonden -Buiten, maakt de losfe Tanden vast en verfterkt het frappe Tandvleefch.

(2) Dracama, die Boomachtig is, met fpitfe Lancctswyze Bladen.

Hier wordt de Tzerhoom bedoeld, dien de' Chïneezen Tatsjo noemen, volgens dcmHeer O se e c k, cn door hem in China waargenomen is, dien hy aldus béfchryft.' Dezelve Was zo hoog, dat hy de Bloemen , die aan den Top van een .regtopftaande Struik zaten , niet bereiken kon. .De Takken waren met Staaken van Bamboezen onderftut. Hy moet niettemin de Bloemen