is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding tot de plant- en kruidkunde [...] volgens het zamenstel van C. Linnaeus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2*6 Z fe S m A n N t c'« Boo M Ti

II.

Afdeel- .

VI. Hoofd*

STUK. i.

Acbras Jllammofa. Piamraen. loom.

Drie Soorten komen'in dit Geflagt voor, lie altemaal tot de Boomen behooren, ais volgt.

(i) Achras met enkelde Bloemen , de Bladen Beitelvormig Lancetswyze.

By Sloane voert deeze den naam van zeer groote Perfikenboom, met eene langwerpige ■uuwe Vrugt : by Plukenetius van Ap-, leldraagende Amerikaan/die Boom, met groote,ange, ftompe, harde cn geaderde Bladen, die mgelyk van Rand zyn. De Spaanfchcn,. zegt fACQOlN , noemen hem Sapota, de Engelsen cn Eranfchen Mamei-Sapote. klier van is ,<.ckcrlyk dc bynaam , op de Vrugten ziende , Jic van figuur als Prainmcn zyn, afkomftig.

Het is een regtflammige en zeer fraaijcBoom, dje zyne Kroon wyd uitbreidt, zegt de Heer j A c qu i N,iets Melkgeevcndc. Gedagte Krocn beftaat uit Twygen , wier Looten aan 't end dik en rond zyn , cn aldaar bezet met groote langwerpig ovaale Bladen, van'agt Duimen langte. Onder het Loof zyn de Takjes digt bezet met ecnbloemigc Steeltjes, die kleine wkagtige, Klokswyzc Bloemen draagen, naar die van de

Smeer-

(i) Acbras Fïorious foliiatjif, Foliis Cuneiformi - lanceolatis. Syst. Nr.t. XU. Gen. 435. P 251- Achras Fruöu maximo ovatö Sec. BroW. J"m- Achtas Floribus pentantbis.

Ucq. Amtr. P- S*. T, 182. f. 10. Malus Perfica maxima &c. Sloan. Jam. V, p, "4- T. 218. Atbor Aracücan* Pomü'cra 8tc. pluk. Alm. s9. T. 268.