Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'C. Dé Vrugt aan baarm Steel.

D. Doorjhyding van de Vrugt.

E, F. De Zaadkorrels. F:g. 2. Een jongs Spruit of

Scheut van dien Boom. bl. 143 &g. 3. Een Takje van den Duivelsboom , Morifonia , met de Vrugt daar aan , de Bloem en 't Zaad daar nevens. Zie bl. 101

NB. Op deeze Plaat is alles zeer verkleind.

Plaat XIV. Afbeelding van Veel.

broederige Boomen. tegenover Bladz. 187

Fig. i.Een Takje met Bladen van den Kakau- Boom. a, De Bloem daar van, aan een Stukje Schors zittende in de Natuurlyke grootte.

A. Dezelve fterk vergroot van binnen, en

B. van agtcren of van buiten gezien , om de deelen der Vrugtmaaking klaar voor

't Oog te brengen. zie i/. 188

C. Een jong Vrugtje in de Nat. grootte.

Plaat XV. Afbeelding van Vïel-

biioederige Boomen. ■ « 1 Bladz. 217

De Bloem en Vrugtmaa-

ken-

Sluiten