Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

P0LYANDRIA. 21

De eenigfte Soort (*), daar in voorkomende, heeft den bynaam van Cauliflora , om dat/ zy de Bloemen en Vrugtcn , even als wy ditj in de Blimbing gezien hebben *, tot den bloo-s ten Stam uitgeeft. De vermaarde Sloane, die dit Gewas aan de Oevers van de Rivier; Cobre , op Jamaika , gevonden hadt , fteltj het voor, onder den naam van zeer groote* Perfikboom , naar de Palmboomen gelykende , die den Stam niet Takkig heeft., met uitermaate lange Bladen , en eene vierbladige bleek geele Bloem , gelyk de Vrugt uit den Stam voortkomende. Volgens Browne zyn de Bladen drie Vcetcn lang en Spatelvormig, de Bloemen over den Stam en de Takken verfpreid. Deeze Autheur hadt 'er den naam van 't volgende Geilagt aan gegeven.

Calophyllum. Schconblad - Boom.

De Kenmerken zyn , een vierbladige Bloen en eene dergelyke Kelk , die gekleurd is; d« Vrugt een Klootronde Pruim. , i Van dit Geflagt zyn twee Soorten, beiden ïr de Indien huisvestende , als volgt,

(i) Schoon

(ij Grfas. Syst. Nat. XII. Tom. ft. Gen. 659- P- 3«« Calophyllum Foliis tripedalibus ovatis «cc. BROWN. Jam'. Mi Palmis affinis Malus Pevfica maxima 8cc. SLOANE Jam, 17$ Hifi. li p. i&! T. 217. f. ï ,

B 3

ii, DEEL, iu. STUK.

IK

FDEEL.

XIII. lüOFD»

ruK. 1.

Crias laulifiura. cambloei=nde.li' STUK. ladz.475-

i

Sluiten