is toegevoegd aan je favorieten.

Handleiding tot de plant- en kruidkunde [...] volgens het zamenstel van C. Linnaeus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

190 VeELBUOEDERIGE EöOMEfï.

h.

Afdeel xvii. Hoofdstuk.

n.

Theobroma Guazuma.

UafterdCeder.

welke, in de Westindiën bereid zynde , tót ons overgebragt wordt, voor de befte. In Europa , evenwel, wordt zy ook redelyk goed gemaakt. Ten dien einde is het best, onder die van de Caracques , welke drooger is, wat vette Kakau van de Eilanden te mengen, doende by het Deeg een Poeijer van Baniljes, Kaneel en witte Suiker, met een weinig Ambergrys, en dit alles wel ondereen wryvende. Dus bereid is de Chokolade, in Water of Melk gefmolten , een zeer voedzaame verfterkende Drank, die de Minnedriften opwekt, doch aan Menfchen, wier Bloed te dik, te zwaar of te Olieachtig is , deswegen van een Galachtig Temperament gerekend te zyn , nadeel doet. Hoe kan dan, met reden, de naam van dit geheele Seilagt, als ware de Chokolaad een GodenDrank , daar van afgeleid worden ? De Olie of het Vet, uit de Kakau geperst, is uitwendig zeer verzagtende.

(2) Theobroma met Zaagswys' getande Bladen.

De Boom , 'genaamd Guazuma met Olmen-

Bla-

(2) Theobroma Foliis ferratis. Syst. Nat. xii. utf. Veg. xiii. Mant. 455. Hort. Cliff. 379. Roïfn Lugdbat. 47. Guazuma Arbor Ulmifolia. Plum. Gen. 36. Ic. 144. Cenchramedia Jamaicenfis Ulmifolia. Pluk. Alm. 92. t. 77. f. 2. Alni fm&uMorifolia arbor , Flore pentapetalo flavo. Sloan. Jam. 13j. Hifi. II. p. 15. RAJ. Dtndr. n.