Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M n w « i "f ï ïi 343

7o min als de Wyfjes - Bloemen , wier Kelk viertandig is, met drie Stylen. Gedagte Kelk' verandert in een Zaadhuisje of Vrugt, die fte-: kelig ruig is , vierkleppig , bevattende twee! Zaaden.

Drie Soorten komen 'er in dit Geflagt voor, waar van de laatfle alleen beantwoordt aan het gewoone gebruik van den Geflagtnaam, de anderen van ouds Kastanje - Boomen heeten, als volgt.

(i) Beukeboom met Lancetswyze, fpits getandt, van onder m kaale Bladen.

Deeze Soort maakt den gewoonen Europifchen Kastanje • Boom uit , die in Vrankryk in« zonderheid menigvuldig groeit, hoewel hy ook voorkomt in Spanje , Portugal en Italië. Duitfchland en Engeland zyn 'er niet van ontbloot. De naam is van 't Griekfche woord Kastanon afkomftig, dat men, met eenige verandering, ir de meefte Europifche Taaien overgenomen heeft. De Franfchen noemen hem Chaftaignier , de Duitfchers Kesten- of Kastanien-Baum , deEn-

gel-

(i) Fagus Foliis Ianceolatis acuminato ■ {èrratis, fubtus nudis. Syst. Nut. XII. Tom. II. Gen. 1072. p. «30. Hurt. CUff. 4+7. Hort. Ups. 287. roïen Lugtüat. 79. Mat. Mei. 429.

Dalib. Paris. 294. Gron. Virg. iji. Caftanea. tournf. Jnfl. 514. dod. Pempt. 814. Kruiib. 1275. Caftanea fylveftris. C. B. Pin. 419. Caftanea fativa. C. B. Pin. 418.

Y 4

II. Deel, Hl, Stuk.

II.

\fdeel.

XIX. rïoOFD-

I.

Cajian Kaftan Bosui,

i

Sluiten