Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D i O ï K i a. JOI

Twee Soorten komen 'er in voor, waar van de eerfte Boom-, de andere Hecfterachtig is, als

(1) Tandpynboom met gevinde Bladen. .

De Geflagtnaam , welke Geel - Hout bete-' kent , zal van de Kleur des Houts afkomftig zyn ; dewyl hem die van Barbados de Groote geele Hercules-Boom noemen, volgens Pluk e n et 1 v s. Linn^ïus hadt dat woord te vooren als een bynaam gebruikt, voor den Stokvifchhout-Boom, die dus ook genoemd was (*). Ik vind echter niets , dat tot verklaaring van het een of andere ftrekt by Ca'iesby, die ze«t dat men in Westindie hem den Tandpynboom tytelt , om dat de Inwooncvs 'er daat te-en gebruik van maaken. Of zy daar toe de Doorens neemen , die aan de Takken groeijen , dan iets anders , zegt hy niet. De Bladen waren van Geur als Oranje - Bladen. en , zo wel als de Zaaden en Schors, Kruidcrig . heet en famentrekkende. Hel

(^Zanthoxylum Foliis pinnatis. Syst. Ata. XII. Gen. 1109. p 6r Vtg XIII. P- 7+ï- Zanthoxylum. Hort. Cliff. 487.

BROW& 7«- »»• -*■"»• AcaL IIL p' IS' Z:u,toxy■

]L,m fpinofum Lentisci longioribus foliis &c. CATESB. Car I. p. 26. t. z6. Fagara Fraxini folio. DUHAM. Arir. i. p 229. t. 97-

(?) Morus zanthoxylum. Syst. Nat. X. p. i2««. Z,e SAC QÓIN Amer. JB& p. 247. Hy is hier voor, bladz. 288, befchreeven.

U 3

11 .DEEL. UI. STUKf

IL

Afdeel.

[lOOFDXX.

iTtii. 1.

Zanthoxy■im Clava Herculls. ieïculesioom.

Sluiten