Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D i o i k i a. 5°T

Steeltje. Zy gelyken, wanneer zy ryp worden, veel naar lange blaauwe Pruimen , dewyl haar Bolfter , die omtrent een Stroobreed dik is, alsdan uit den blaauwen zwartachtig wordt. Daar binnen is vervat een driekantige Steen, die de Pit bevat, welke van zo veel gebruik ■sin Oostindie, ten minfte, als in Europa de Ockernooten of Karftengen.

Naar de figuur en grootte van deeze Steenen of Nooten, onderfcheidt men vierderley Soorten van Tamme Kanarie - Boemen. Daar zyn, naamelyk, groote en kleine, en van die beiden lange en ronde Kanaries. Van de groote lange zyn de Vrugten of Pruimen fchaars drie Vingerbreedten lang en een Duim dik. Dc groote ronde zyn byna rond: de kleme lange kan men best by Amandelen , en de klein, ronde by Hazelnooten vergelyken. De Bit in alle deeze Nooten, gelykt in zelfftandighei en kleur naar beiden, hebbende ook een roe Velletje: maar, terwyl de Amandelen en Noc ten zig flegts in twee helften fcheiden , vei deelt de Kanarie-Pit zig altoos, natuurlyk in zevenen, als zy verfch gefchild wordt c gepeld. In de drooge blyven die ftukke aan malkander, en dan maakt de Pit in 't kle: de vertooning van een Chineefch, in zyn Rc met lange Mouwen wandelende, van agter. gezien. Men heeft de bekende Hoorentje: die Kanaritjes genoemd worden , om dat^:

H. deel, lil. Stok»

ii.

Afdeel.

xx.

-ïoofd"

ituk. KanarieBoom.

i

3 d

la

1

,f

n n k

:n

ar

Sluiten