is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding tot de plant- en kruidkunde [...] volgens het zamenstel van C. Linnaeus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S V H G E N B * 1 *• 91

voor, van het Jakobs - Kruid , gelyk B c>■£ A ha ave dezelve afbeeldde, of van Cardebe- XXI. nedift, gelyk Commbly* dezelve in Ptatfltoo™ bragt. Doch , fchoon de Ridder die betden hier^^ betrekt, komt de laatfte, myns oordeels, zeer weinig met de eerfte of met de bepaaling overeen. Deeze beiden , niettemin, waren hier m de Tuinen geteeld, en dus kan de eene naauwlyks een Verfcheidenheid van de andere zyn, dewyl het Blad zo zeer verfchilt. Nhoglyk komt die , welke de Heer N- L BormanN v s Carduifolia tytelt, zynde door den zeilden Commelyn ook afgebeeld (*), hier wel nader. Immers zo veel ik uit myne Kaapfche Exemplaaren befpeuren kan, gelykt dezelve meer naar deeze Soort. Deeze Heer hadtze alleen door de witheid der Bloemftraalen van binnen , welke in de andere Zwavelgeel waren, onderfcheiden. Die , welke Bergios als een Byfoort afzondert, onder den naam van Arctotis, ruigachtig ruuw , de Bladen gefchaard Lancetvormig , aan den rand als met uitgeknaagde Tandjes hebbende;hadt de oude Heer J.BormanNos genoemd ArÏÏotis met Suikereyichtige Bladen , de Bloemftraalen geel, met een rosfe Schyf (t). Dezelve fchynt my ook hier

te

(*) Araotis Caiduifolia. Prodr. Fl. Cap. p. is. Anemonofpermos Afric. Fol. Card. Benedifti, Flor. Radiis intus albicantibus. CO^M. Hort. IU T. i,. p. 4$. _

(t) Disco pmiao , dit betekent een Kleur dte eemgszms

II. DBU.XI. STUK.