is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding tot de plant- en kruidkunde [...] volgens het zamenstel van C. Linnaeus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

:43i W a - B £ r ï c tJ

ichied, en misfchien uit gebrek van een ba* kwaame Afbeelding , of om andere redenen , agtergebleeven zynde; zo vond ik my bevoegd, om dezelve aan 't licht te geeven, en achtte de beminnaars der Plantenkunde , niet alleen, maar zelfs de Liefhebbers der Natuurlyke HiItorie in 't algemeen , pleizier te zullen doen met eene uitvoerige befchryving van deezen Boom; waar toe my zo wel de Reistogt van Kapitein Cook , naar de Zuidzee, als zeker Werkje van den geleerden Heer Etus, de noodige handleiding gaven. Men vindt in die beiden ook , wel is waar , de Afbeelding van een Takje , met Bladen, Bloem en Vrugten; maar de Liefhebbers zullen ligt zien, hoezeer de onze , door de kundige hand van den. Konftïgen Plaatfnyder , den Heer Philips, naar de Natuurlyke Voorwerpen vervaardigd, die anderen , waar de Vrugten van grootte als Karftengen zyn , overtreffe. De deelen der Vragtmaaking zyn 'er uit de Plaaten van voorgemelden Heer Forster, volgens deszelfs Waarneemingen , daar ik ook gebruik van gemaakt heb, bygevoegd.

In Amfterdam. 26Sept. I775.

MARTINUS HOUTTUTN. Medicina Soclor.

B E«