Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OF BoLPLANTËN. 1§

pige Scheedjes , welke ongelyk zyn , en de Bloem , zegt zyn Ed., is in allen paarfchachtig. ] Met de voorgaande befchryving komt nage-! noeg dat Kaapfche Plantje , uit myne Verzameling , overeen, 't welk hier nevens in Fig*. I, Plaat LXXVII. is afgebeeld. Ik voeg 'er by, dat het Bolletje met verfcheide Rokken is bekieed ; dat de Meeldraadjes langwerpige Meelknopjes hebben en dat de Styl korter is, Romp, driedeelig of met drie Stempels. Ik vind de Kelkswyze Scheedeblaadjes niet ongelyk. 't Geopende Blommetje vergroot, by a, wyst duidelykde deelen der Vrugtmaakingeaan.

(5) lxia met hoofdjes - Bloemen en rappige Bloemfcheeden,

De oudst bekende is deeze van dit Geflagt/ als zynde allereerst en eenig, door den beroemden Ridder, onder den naam van Ixia in de Cliffortfe Tuin voorgefteld en dus befchreeven. De Wortel is Vleezig, langwerpig, met Vezelen. Wortelbladen heeft zy menigvuldig, Liniaal - Degenvormig, een Span lang,glad: veele enkelde Stengetjes van een Voet; Bladen aan

de*

f (5) Ixia Flor. Capitatis Spathis laceris. Ixia. U. Gif. 490. r.. Luiib, 20. Ixia Foliis &c. Flor. ac Fruftu Pappo convolutis. Bubm. Afr. jji. t. 70. f. 2. Gram. Eriophorum Afric. Capiie Lanato Pluk. Mam, 98, *ilm, 179. t. 299. f, s. BURM» Ft. Cap. Preir, p. 1.

B 2

II. DESL, XII. STUK.

v;

Ifdeel. Ii.

iOOFD* tus4

v:

lxia JlftUtMt .(rikaanlca

Sluiten