Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OF B ö i y, A H I E tt. 493

Satyr i u m. Zakjesbloem.

Een Honigbakje, dat naar het Balzakje gc-} lykt, of zig als twee Balletjes vertoont, ag-s ter de Bloem, onderfcheidt dit Geflagt, waar van de meefte Soorten weleer geteld zyn onder de Standelkruiden en in geftalte daar van weinig verfchilien. Ook komen zy in alle opzigten, wat de deelen der Vrugtmaaking betreft, daar roede overeen; uitgenomen , dat de Spoor, die als een aanhangzel van het Honigbakje aangemerkt wordt , ontbreekt, en dat zy in plaats van dien 'c gezegde !3alzakje hebben: weshalve ik 'er den naam van Zakjesbloem aan geef (*).

(i) Zakjesbloem met onverdeelde Bohvortels,

en

III. T. 14, li. Orch. tenuifolia. Orch. Calcarata, fa Buxb. Cent. III. T. 10. Pridr. Fl, Cap. p. 30.

C) De Heer Haller betrekt de Satyria van LlNN&'JS ook tot zyn Geflagt van Orchis, en onderfcheidtze alleenlyk van de anderen dooreen korte Spoor: Calcare brem'. zegt zyn Ed. quod cum Sereto eomparet.- dat is: we'.ke LisHKus met een Balzakje gelieft te verge'.yk'n.

(1) Satyrium Bu1!). indiv. Fol. Lanceolatis ; Ne&arii Labio trifido, intermedia [1c, parte] Line.iri obli'qui pra:morla. Syji. Nat. XII. Gen. roro. Vez- XIII. p. «76 üouAW Monsp. 471. dalib. Par. 275 Orchis barb ta foetida. J\ B. Hifi, II. p. 756. Vaul Par, T. 30. f. 6 sec. Ver. X. ij. f. 1. Orchis barbata Odore Hirci, breviore et latiore fjlio G. B. Pin, 20. Tournf. Zift. 433. Tragorchis Tefticulus Hirci. dod. Pempt. 237. Lob. Ie. 177. Fig. 1. HALL. Helv. N. 1268. T. 25. Riv. Hexandr. T. 18.

II. deel. XII. Stuk,

V. Vfdeel. IV.

ÏOOFD' TUK.

I.

Satyrium Hirfnuta, Bokkig.

Sluiten