Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OF BOLPLANYEN. 49$

De Aair is Trosachtig en beftaat uit veele, paarfchachtig groene, taamelyk groote BJoe i men, die ten uiterften byzonder zyn door hetj lange, fmalle , middeldeel der Lip, terwyl des zyddeelen als gekruld zyn of geplooid : waar by komende de geftalte der andere Bloemblaadjes, die zig als tot een Kop of rond Hoofdje vereenigen; zo kan men 'er, met eenige toegeeflykheid , zeer wel een Donderpaddetje of jonge Kikvorfch , die zyne eerfte Pooten flegts bloot heeft, van maaken. In plaats van Spoor is agter aan de Lip, nevens het Vrugtbeginzel daar de Bloem op rust, een dik Knobbelachtig deel, dat weezentlyk naar een Balzakje ge • lykt. Het gedagte Strookje van de Lip , naar een Lintje gelykende, is wit met paarfche Vlakjes, twee of drie Duimen lang, aan 't end fcheef, met Tandjes of ook in twee Slippen verdeeld.

( 2 ) Zakjesbloem met gevingerde Bolwertels

en

cltisfima; dn is , een zeer hooge of allerhoogfte Plant: welk, in betrekking tot de Orchides in 't algemeen, moog. lyk zal gezegd zyn. De grootfte Militaris komt daar in het naast aan deeze '. zie bladz. 474. Dikwiis is de Stengel Fypachtig en maar een Voet lanr, zegt de Heer GOUAN, die ze by Montpe'.iier hadt waargenomen.

(a) Satyrium Bulbis pilmatis, Fol. oblongis obtufis &c. DALlli. Par. 276. Fl, Suee. 730, go-t. OED. Dan. T. 87. Sat. Fol. oblongis Caulinis. Fl. Lapp, 313. Orchis palmata Floie viridi. C. B. Pin. SS. Prodr. 30, LOES. Prusf. is». T. j«. 0. Orchis palmata Batracbites. C. B. Fin. Ss. vaisl.

U. Deel. xii, stok,

V.

iFDEKL.' IV.

Ioofdrus.

11,

Satyrium viriele* Groen.

Sluiten