Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aS De Eigenschappen

Vi. Bloem b , uit Blommetjes B beftaande, die

Aidel. eenklcppig zyni, in een tweekleppige Kelk Hoofd- c , c, vervat: zie Fig. 19. ilü5S' eo. Alopecurus. De tweekleppige Kelk, «7, a, bevat , als in Fig. 20, het enkelde Blommetje b , dat éénkleppig, rond getipt, is, en aan den voet een Baardje c heeft, zonder Omwindzel. &i. Aristida. De Kelk 0, ö is tweekleppig, het Blommetje b éénkleppig, met drie endelingfe Baardjes c,c,c; ruig aan den voet; zie Fig. ai.

as. Lagurus. De Kelk beftaat uit twee Liniaale ruige Klepjes a, a; het Blommetje is ook tweekleppig , het buitenfte Klepje b twee Baardjes c aan 't end en een derde d ruggelings hebbende: zie Fig. 11.

%%. STiPA.De Kelk tweekleppig zo wel als 't Blommetje , welks buitenfte Klepje b een gedraaid end-Baardje c heeft, dat aan den Voet gewricht is, en omgedraaid: zie Fig. 23, alwaar zig ook, gelyk in de meefte anderen, de drie Meeldraadjes en twee gepluimde Stempels by d vertoonen.

24. Anthoxant hum. De Kelk_aa is tweekleppig, zo wel als 't Blomm-etje , dat een Baardje aan de Rug van ieder Klepje heeft, het ééne b geknakt zynde, en twee Meeldraadjes c: zie Fig. 24.?

25. Andropogon, Dit Geflagt heeft een Hermaphroditifche Bloem a , waar van d&

Kelk

Sluiten