is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding tot de plant- en kruidkunde [...] volgens het zamenstel van C. Linnaeus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Grasplanten.

67

berg op Ceylon verzameld. De Halmen zyn A^ maar één of twee Duimen hoog en korter dan hj. de Blaadjes , die Grasachtig dun en fmal val- Koon» len, ros wordende door den ouderdom. Het Kroontje, dat uit rappige Aairtjes beftaat, heeft doorgaans een vier-, zelden drie- of vyfbladig Omwindzel,veel langer dan hetzelve.

(ï o) Cypergras met de Halm driekantig, naakt; omerus het Kroontje tweebladig , enkeld, driedee* dijjormis, lig, van fpits gepunte Aairen, de middelfte °D^el^* ongefteeld.

Het Fasfumbo-Curry'der Malabaaren, van Plu» kenet, komt met deeze bepaaling geenszins overeen , als hebbende een driebladig Omwindzel van byna gelyke Blaadjes. Nader zou men dan hier, met den Heer Rottböll, betrekken kunnen, dat fraaije Kormandelfche Cypergras van dien zelfden Autheur, 't welk de Pluim uit zagte Aairtjes famengefteld heeft: want deszelfs Omwindzel is tweebladig, en een weinig ongelyk, doch zodanig niet, dat men 'er de befchryving van den Heer Murr a y op kan toepasfen (*> De Afbeelding van gedag-

ten

fn) Cyperus Culmo triquetro nudo , Umbella' diphyM fimplici triftda &c. Am. Acad, IV. p. 302. Gramen Cyperoides elegans &c. Pluk. Amatth. T. 317. f. 5. Rottböll» p. 24. T. 9. f. 2. Pluk. Alm. T. 192. f. 3.

(*) Involucrum diphyllum, Foliolo altero longisfinjo. Suft. Nat. XIII. p. S3-

JE 2

II. Deel. XIII. Stuk,