Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Grasplanten. 2.0.3

(15) Struisgras met eene losfe Pluim ,ongebaar- yj. ' de gelyke Kelken en kruipende Halmen. A^EU

Hoofd-

Dit, ook in Bosfchen van ons WereldsdeelSIU^ gevonden , wordt Groot Geerftgras genoemd Jfenfib in vergelyking met het Haairige, waar van het a^{t. zig door de kruipende Halmen onderfcheidt. Dewyl de Pluim - Aair uit groene Kafjes met Violette Meelknopjes beftaat, weet ik niet, waar van het den bynaam heeft.

(16) Struisgras met eene ongebaarde eenzydige Pluim, en opgeregte gebondelde Halmen. ^Zeer

Op ïsland , in Sweeden, Switzerland en Duitschland , groeit dit zeer kleine, dat de Halmpjes maar twee Duimen hoog heeft en een zeer uitgebreid Pluimpje van gekleurde Bloempjes. Het komt dikwils onder het voorgemelde Kruipende Struisgras voor. S 07)

(15) Agroftis Panicula laxa, Calyeibus muticis secmaübus &c. Sp. Plant. 10. R. Lugdb. 50. Agr. Paluftris. H u d s. Angl. 2.y. Gramen Miliaceum majus, Pan. Spadicea & viridi. Pet. Gram. 118, 129. Raj. Angl. III. p. 404.

Oöj Agroftis Pan. mutica fecunda Culmis. fafciculatis ereais. Sp. Plant. 19. Mant. 31. Poa menantha, Fok Setaceis. Hau. Holv. N. 1474- Gr. minimum Paluftre, Fan. fpadicea delicata , tenuifolium. Scheuchz, Gram. 131.

II. Deel. XIII. StUK.

Sluiten