Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

224 DUEMAKHICI

VI. (17) Struisgras met een ongebaard DraadachULU *ig 'Pluimpje.

HoOFD-

"xvn. Dikwils maar één Duim hoog vindt men dit rnJZa1'1* GrasPlantJ*e» 's Voorjaars, in Duitschland en Aiiet-' Vrankryk. Het heeft enkelde Bloempjes, kleinst, overhoeks, aan zeer dunne Halmpjes, die zig zeer fraay vertoonen.

(18) Struisgras met een famengetrokken onge-

XVIII. baarde Pluim , en ingerolde Elsvormlge,

yj§f* ftyyt9 ultjlaande Bladen. nisch,

Xix. Struisgras met een langwerpige famen-

M™*»a. gehoopte Pluim; de Kelken en Blommetjes

kaansch. gefpitst, byna gelyk en ongebaard.

Deeze beiden hebben van de Groeiplaats haaren bynaam. Een naar het Virginifche gelykende , vondt de Heer Forskaohl by Suez, in de Arabifche Zand-Woeftynen, met een geaairde Pluim. Het andere heeft de

Heer

f17) Agroftis Panicula mutica Filiformi. Sp. Plant. tl. Gouan. Monfp. 40. Gramen Spart. CapiBaceo folio minimum. Dill. App. 173. Gramen Loliaceum minimum Pan. elegantisfimis. C. B. Pin. 2. Scheuchz. Gram. 40. Mor. Hift. III. j>. 200. S. S. T. 2. f. 10. Gramen minimum. J. B. Hift. II. p. 465.

08) Agroftis Panicula contrafta mutica, Fol. involuto-SubuIatis, rigidis, exftantibus. Sp. Plant. 12. Clayt. Virg. 507.

f19) Agroftis Pan. oblonga congefta, Cal. Corollisque Acuminatis, fubxqualibus muticis. Sp. Plant. 20. Mant. 31.

Sluiten