Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

49S E e n h ii i z i g E

Atdeel rne^t Ct) en dan de onrype nog MelkachV. tige Aairen op den Roofter of op Kolen tot stuk?ID* verfnapering gebraden, gelyk nog heden op Spaan/die veele plaatfen van Indie gefchiedt. In Egyplarw. te^ Arabie en rje Levant, teelt men het weinig , doch meer in Italie, Vrankryk en Duitfchland. In Hongarie wordt het by geheele Velden vol gebouwd. Het werdt door wylen den Heer Doktor Ba ster ook als een nuttig Koorn , ter Voortteeling, in onze Nederlanden , aangepreezen. Daar zyn, zegt „ hy, twee Soorten van, een grooter en „ kleiner Turks Koorn, welk laatfte door de Inwooners van Noord - Amerika voornaaj, melyk geteeld wordt, om dat het Zaad, „ vier Maanden na de Zaaijing , ingeoogst „ kan worden." De Groote Mays ftaat, zelfs te Suriname,omtrent agt Maanden op 'tVeld. Niet minder gunftig denkbeeld hadt de Heer van Hazen van de Voortteeling van di. Graan, in ons Gewest (*). Zy is het De Spaanfche Tarw is het voornaamfte onKTom'in derwerp van den Landbouw in Noord -AmeriAmwika ka" Zy wordt zo wel van de Amerikaanen als e a. van de zogenaamde bilden geplant, ja veel

meer van de eerften; want de Iaatften beftaan grootendeels door de Jagt. Wanneer iemand de Volkplantingen der Europeaanen aldaar

(f_) Jlmbonfch Kruidb. V. D. bladz. 202; ^OOÏ. (*) Zie Verhand, der Hollandfche Maatfch, XIX, D. ï. Stuk, Haarl. 1779, bladz, 19S, 341.

Sluiten