Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

€ R A S P r, A K T E », 493,

doorreist, ziet hy Mylen Wegs niet dan groo- VL te Mays-Velden. Met dit Koorn dry ven de A vf^ Ingezetenen aldaar een zwaaren Handel: want, 5^°™" buiten 't gene dat binnenslands gebruikt wordt, m'mjm voeren zy jaarlyks een menigte, zo wel naar2"*2** Portugal als naar de Westindiën , uit. In Karolina, Virginie, Maryland , Penfylvanie, Nieuw Jerfey en een groot deel van NieuwJork, planten de Ingezetenen meeftendeels de Groote Soort, terwyl de Kleine töïfÊ? Maandfe in Nieuw Engeland en Kanada meest gebouwd wordt. Evenwel wordt in de eerstgemelde Landen ook wat van de Kleine geplant, om dat die vroeger ryp wordt; maar de Groote levert meer en grooter Aairen en zwaarder Loof uit ten dienfte van het Vee. Aan den anderen kant, wederom, vereifcht dezelve meer ruimte ; dat is , daar kunnen meer Planten op een zelfde Akker geteeld worden van de Kleine, die ook witter, fyner e beter Meel geeft, dan de Groote: zo dat ieder hier in zyn verkiezing volgt. Alleenlyk is 't ih de Noordelyke Provinciën noodig zig tot de Kleine te bepaalen; alzo de Groote dikwils aldaar geen tyd tot rypwording heeft. En van een zelfde Koorn komt hoe Noordelyker hoe kleiner Plant: ja, die in Virginie geteeld is, wordt in Nieuw Engeland , en die uit Nieuw Engeland in Kanada gezaaid , het eerfte Jaar liaauwlyks ryp. De Landen in Noord - Amerika zyn veelal Manie*

Ij 2 vanZaaiII. Deel, XIII. Stok. ' jms*

Sluiten