Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5°£ Eenj^bizi e b

Afml. ^alm» aan§aande de Teeling van dit Koorn, V. ' in Noord - Amerika , heeft waargenomen (*). sHoofd- ten opzigt yan deszdfs ftefke vermenigvul_"

Spaan/cht dig:ng merkt hy aan, dat het vooreen MisXmw. gewas in d;c Landen gerekend wordt, wanneer men niet tweehonderdmaal zo veel, als 'er gezaaid is, van de Spaanfche Tarw inoogft. Naauwlyks ééne Aair heeft minder dan driehonderd Korrels, en daar groeijen gemeenlyk twee of drie Aairen op één Halm: zo dat, offchoon al eenig verlies door 't Ongediert geleeden wordt, de vermenigvuldiging doorgaans wel zeshonderd is voor één. Daar behoeft, derhalve, maar weinig geplant te worden voor de Huishouding en tot den Uitvoer levert dit Koorn onverbeeldelyk uit. De groene Aairen , gebraden, worden voor een lekkerny gehouden , en uit de Stengels kan men een Sap zuigen , dat zeer aangenaam is, zynde daar van ook Suiker gekookt geweest en van de gekneusde Stengels brouwen zy een foort van Bier.

daarvan Het voornaamfte gebruik, datvan deSpaanzeer goed. ^cne Tarw in Noord-Amerika gemaaktwordt, is tot Brood, 't welk de gewoone Spyze der Amerikaanen is , zelfs by Luiden van Aanzien en Vermogen. Komt een Vreemdeling by hun , dan laaten zy hem zo wel Tarwe-

als

CO Zie Stoehh. Verhand. XIII. & XIV- Band,

Sluiten