Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Grasplanten. 503

als Mays - Brood voorzetten en kiezen wat vi. hem best behaagt. Men doet doorgaans wat AFvEEt« Ro2ge- of Tarwe-Meel onder dat der Mays; Hoofd-

. * stuk.

dus is dat Brood zeer gezond en imaakelyk , Spaanfche houdende het Lighaam open. ' Geen Onge- Tarw. makken hadt de Heer Kalm, noch in zig zelf noch in anderen, die het geduurig aten, vernomen. Dikwils mengen zy 'er , voor het bakken, Pompoenen of andere Vrugten , en de Wilden Blaauwbesfen, wilde Druiven of Aardbeziën onder ; dat dan het Brood zeer lekker maakt, inzonderheid , wanneer het verfch en warm gegeten wordt.

Maar alles overtrof, volgens zyn oordeel, de Lekkere Bry van Mays, die zo wit ziet als Melk. „ ToenBry* „ ik my eenigen tyd by de Hollanders ophield, „ (zegt hy) die Noordwaards van Albanië „ woonden, had ik alle Avonden niets te eeten ,, dan Maysbry of Melk, en byna geen ander „ Ontbyt, dan die zelfde Maysbry , of in „ Botter gebraden, of met zoete Melk opge„ warmd; dewyl die Hollanders den geheelen „ tyd niets anders eeten. In de Zomer, by„ zonderlyk , toen ik by hun was, kookten „ zy ten deeleBry, ten deele Prut, van Mays„ meel en Room , die een hongerige Maag „ taamelyk fmaakte. Men maakt ook van de ,, Grutte van Mays een Bry of Pap, metWa„ ter, Wey of ook met zoete Melk gekookt, ,, zeer veel gelykende naar Ryftenhry en niet li 4 » al-

II. Deel. XIII. Stuk,

Sluiten