Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'4S>ö Beschryving van

ix. 'Afdeel. iv. Hoofdstuk.

Sckurflmos'

De Zaaden.

: i

l

'i 1

* > 1

Oppervlakte der Meelknopjes, die in dit Geflagt een verfchillende gedaante hebben, verfpreid. Sommigen zyn Kogelrond, anderen Eyrond, anderen Testikel-, eenigen Knodsachtig of Knoopig of naar de Pennen van Zee-Appels gelykende. De Bakjes zyn ook verfchillende, Kogelrond , Pieramidaal, langwerpig en fomtyds getakt, in wier Holligheid de Meelknopjes doorgaans in een Lymerige Stof zitten, in eenigen voor 't bloote Oog door drukking dgtbaar, in anderen niet dan met behulp van 't Mikroskoop , fomtyds enkeld , dikwils op ryën geplaatst, zo Michklius aanmerkt.

De Zaadjes, zegt die Autheur, komen onder ïlkandet famengevoegd,fomtyds Draadswyze, bmtyds Troswyze voor. Men vindtze nu :ens in de Bloemdraagende Plantjes, nu eens n die geen Bloem hebben , en wel op byzonaere plaatfen of over de geheele Oppervlakte. Hfy erkent, nogthans, dat men weinige Sooren in dit opzigt volkomen bevindt; naamelyk zodanig, dat men 'er de Bloemen en Zaadjes, )eiden , in kan befpeuren. Dit heeft den jrooten Haller" ze beiden byna onder el. tander deen verwanen. Zie hierwatDiL.enius daarvan zegt. „ De L i c h e n is by my een Soort van Mos, , dat een volmaakter Vrugtmaaking heeft, , naamelyk zo wel Bloem- als Zaaddraagende , is : welks bloeijende Hoofdjes, van ver-

„ fchei*

Sluiten