Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C * )

in een lecvend Mensch voor het oog kennelyk zyn. Maar hoe nuttig deeze kennis in de Tekenkunst moge weezen, ze is maar een gering en klein gedeelte van deeze noodige en groote weetenfchap; want het is niet genoeg de Beenderen en Spieren by naamen en gedaanten te kennen, hunne beweegbaarheid te verftaan; men moet daarenboven een grondige kennis hebben, van alle derzelver omtrekken, op alle Handen en in alle gelegenheden — men moet ieder Been en Spier zich zeiven in zulk eenftand, als men begeert, kunnen voordellen, en in hun eigen zwaaij en vloeibaaren omtrek , uit het hoofd, kunnen aftekenen. Men moet derhal ven ieder Been en iedere Spier, volgens zyn beloop en in verfchillende beweegingen, in het naakt Menschbeeld leeren opzoeken; men moet alle de mogelyke beweegingen op zyn eigen lichaam ter toetfe brengen , en zien en gevoelen in hoe verre dezelve mogelyk zyn.

Hoe

Sluiten