Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S de N 00II DER -POOL LANDEN.

nere Roofdieren met zich zouden overgebragt heb* ben; zouden zij zelv wel de huisdieren en andere nuttige fchepzelen hebben konnen overvoeren.

Would they on board or Bears, or Lynxes takt, Feed the fhe Adder and the brooding fnake.

prior.

dat is;

Zouden zij Beeren of Lijnxeti aan Boord nee^ men, Adders en broedende Hangen opvoeden ?

Menfchen en viervoetige Dieren kwamen uit dezelve p'aats naar Brittanien; er zijn in Engeland geen vie. voetige Dieren , die ook niet'm Frankrijk gevonden worden. Onder de Dieren die er niet meer gevonden worden, zijn de /Juer-os, de Wolf, de Veer, het wild Varken, en de Bever; welke voorheen aan beide Landen gemeen waaren. De Urus was in Eng/eland tot in 1466 'c) en ik heb eenige van hunne Nazaaten , die men ter naauwernood konde zeggen getemd te zijn , in de Parken van Drum Lwig en Chillingham gezien (d). De Caledoni/che Beeren wierden na Romen gebragt, en wegens hunne wildheid gefchat. («) Zij bleeven in,

Schot.

(c) Zes wilde Stieren, wierden bij het irtwijmgsmaal van flen Aartsbisfchop van York georg nevil gedood, le> lands Collect. vi. 2.

(</) p e m n. Tours in Schotland,

(f) MARTJALIS. r.LUTARCHü^.

Sluiten