is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving van de Noorder-Poollanden, getrokken uit de dierkunde der Noorder-Poollanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

63 de NOORDER-POOLLANDEN.

gens eene behaalde overwinning vind men in menigte. Hettnerkwaarcigfte is den fteen Sator op het Eiland Eda; hij is vlak vijftien, vijf en een half voet hoog, en negen duim dik. Deszelfs Gcfchiedenis is geheel onbekend, en betrekt zich op den héld van dien naam. Niettegenftaande dat de Noorwegers zich lang op dit Eiland opgehouden hebben, vind ik maar eenen fteen met Runifche Letters, ten opfchriften op de zijden. Met overige van den fteen is fiegt en zonder beeldwerk, het welk men egter veel ai in Scandenavien vind.

In den Kerkmuur te Sanduesf is ccn fteen , met drie ingehouwen geheele kringen eene halve kringen en een vierhoek. Deze is de eenige, die de fchoon gehouwen zuilen te Meigle en Glamis eenfgermaate gelijkt; en diezig na eene lange tusfchenruimte tor aan het Kerkhof van Far aan de uiterfte noordelijke Kusten van Cathnesz uitftrekkeh. Verfcheidene van die had men met opmerkzaamheid gezien; ik wil derhalven flegts aanmerken , dat zij zeerplaatzelijk en het werk van eenen korten tijd zijn, gelijk men uit hunne overeenkomst kan opmaaken. Ik geloof, dat de eerfte, waarover wij gistingen konnen maaken in het jaar 59,;. bij de nederlaag van den Don Camus, en de laatfte in het jaar 1034, bij de vermoording van Makolm 11, geplaatst is, Op het Eiland Unst zijn twee zonderlingen kringen nevens elkander, de grootfte heeft tot aan den Üiterften Ring, (want den kring beftaat uit drie en middelpuntige kringen), vijftig voet. De buitenfte kring is van kleine ftéenen, en de twee binnen"