is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving van de Noorder-Poollanden, getrokken uit de dierkunde der Noorder-Poollanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A S I E N. 2ii

Was hij genoodzaakt te rug te keerén , waar toe hem de fterke ftroom, die regelmatig uit het Oos' ten komt, zeer te Rade kwam. In 17054 deed hij zijne laatfle poging, en wierd, gelijk men vermoed, door de Tfcutski vermoord, of hij het beroemde Voorgebergte van dien Naam , gezien heeft, is onzeker, Eene geteekende Kaart, welke mij de Heer pallas mededeelde, zet het bovengemelde bergagtig Eiland op 75° breedte , tegen over Caap fchalatskoi. (n) Dit zijn alle berigten , die ik omtrent de Reizen na deze afgelegen Kusten heb konnen verzamelen. Eenige zijn genoomen uit c 0 x e Rus/ïan discoveries (0) en eenige uit

een

(«) Men geloofde, dat dit Voorgebergte, een deel van America was; maar de Heer Thisfcherin, Gouverneur van Siberien, maakte in 1763, deze zaak buiten twijifel, hij zond in den winter, drie jonge Officiers over het ijs derwaards, zij vonden eenige kleiue woeste Eilanden, zonder tegen het Noorden, eenig Land te zien: op een dier Eilanden Vonden zij een zoort van fchans, die van drijfhout, aan den voet van eene fteila Rots gebouwd was» maar van wie, en tegen welk eenen vijand, is onzeker, pallas MfT. (de kaart van welke de Heer Pennantfpreekt, is naderhand door den Heer pallas in het IDiel zijner neue Nordifche beijirdge gevoegd. Ver.'

taaler.)

O) Zie neue Nordifche beitrage I. p. 249. (VerïaaXïa.)

O a