is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving van de Noorder-Poollanden, getrokken uit de dierkunde der Noorder-Poollanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ata de NOORDER-POOLLANDEN.

een handfehrift , welke ik den bovengemelden Hoogleeraar te danken heb. (p)

De Wind die over het ijs van deze Poolzee waaid, maakt Siberien tot het koudfte onder alle bewoonde Landen , ja misfchien (trekken zich deszelvs werkingen veel verder. De Heer bogle vond denThermo* meter bij zijn verblijf te Qhamnunning in Thibet, op 30° 44' breedte, ("volgens de Kaart van den Majoor ren nel) in den winter 29® onder het vriespunt. In het midden van April, waaren de (taande wateren geheel toegevrooren, en 'er viel geduurig een menigte fneeuw. Ik heb zelf van ijs te Patha op 250 35' breedte gehoord , en dat de Zeehonden die op de aarde geflaapen hadden, des morgens verilijfd gevonden waaren. Bij de Schans Ar gun, die niet hooger dan 52° breedte ligd, ontdooid, de grond zelden dieper, dan een of een en half yard. (q) Te Jakutsk op 6i° breedte is de grond altoos, zelf in den zomer, drie voeten diep onder de oppendakte bevrooren. Een Inwoon der aldaar, die een Bron tot op 91 voeten diep gegraaven had, wierd dien arbeid moede, wijl hij geduurig ijs vond. De Vogelen vallen verltijfd uit de Lugt, en de wilde Dieren derven dikwijls van koude. Zelf de Lugt is bevrooren, en toond eene buiten gemeene zwaarmoedige fchemering. Het Noorderligt word hier

zo

(p) Deze zijn naderhand in de N. nordifche beitrage ia gevoegd.

(q) (Yard) is een Engelfche maat.; bedraagende 3 voe. ten. (Vertaaler.)