Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AMERICA. 33f

zij van den Griekfchen Historiefchrijver befcbreeven word. Dit gebruik is noch in America in zwang, gelijk de Europms door 1'chrikkelijke ondervinding weeten. De woede der Scythen jegens . hunne' gevangene ftrekte zich tot de verfte deelen van Afien uit. Noch ten tijde wanneer de Kamtfchatdalen door de Rusfen ontdekt worden, (m) bedagten zij voor hunne gevangene de langzaamfte en wreedfte doodftrafFen; eene gewoonte die bij de Inboorlingen van America noch in gebruik is; men noemde een ras van Scythen Menfchen ee* ters (Anthropophagi) (n) wijl zij Menfchenvleesch aaten, het volk in Nootka Sund eet noch zijnen me" demensch. (o) Maar het geen noch verwonderlijker is de wilde Bondgenooten der Brittifche Legers , wierpen de gebeenten der Franfche gevangenen in den fchrikkelijken Ketel, en verflonden dezelve met even zulk een fmaak of zij een viervoetig Dier aaten. (p)

De Scyten zouden volgens herodotus zich jaarlijks in Wolven veranderdt, en naderhand weder eene menfchelijke gedaante aangenoomen hebben. (q) De nieuw ontdekte Americaanen om de Nootka Sund bekleeden zich noch heden, met de

vel.

(m) Kratsencow befchrijv. van Ramtfch. (») Pomp. mela Lib. II. C. I. (o) Cooks Voyag. II. (ƒ>) Colden five Indian Nations, I. 155. (?) Herodotus Lib. IV.

Sluiten