Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S6 LODEWYK DE XVI.

„ andwoordde ik" Op die oogenblik trad een Municipaal binnen, en fprak op eene geheimzinnige wijze met zijne ambtgenoten. De Koning vroeg hem, of zijne familie in zekerheid was? „ Men verfpreidt „ het gerucht," andwoordden zij , ,, dat „ gij en uwe familie niet meer in den to„ ren zijt. Men wil, dat gij u aan het „ raam vertoont; maar wij zullen het niet „ toeftaan: het volk moet meer vertrou„ wen in zijne regenten ftellen."

Het gefchreeuw van buiten intusfehen vermeerderde : men hoorde zeer duidelijk befchimpingen , tegen de Koningin gericht. Een ander Municipaal trad binnen, gevolgd van vier mannen, door het volk afgevaardigd , om zich te verzekeren , of de koninghjke familie in den toren was ? Een van hun, als Nationaal foldaat gekleed, dragende twee epaulettes, en zijnde met eenen groter, fabel gewapend, drong er op aan, dat de gevangenen zich voor de venfters vertoonden : de leden der Municipaliteit verzetteden er zich tegen. Deze keerel zeide, op de onbefchoftfte wijze, tegen de Koningin : „ Zij willen u het „ hoofd van Lamballe verbergen, het welk

Sluiten