Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN D E N T E M PEL. tf

„ men u gebracht heeft, em u te doen ,, zien, hoe het volk zich van zijne,, dwingelanden wreekt; ik rade u van u

te vertonen, indien gij niet wilt, dat „ het volk hier boven kome." Op deze, bedreiging, viel de Koningin van haar zelve. Ik vloog toe om haar te helpen ; Mevrouw Elizabeth hielp mij om haar in een armftoel te plaatfen s hare kinderen fmolten weg in tranen, en poogden door hunne liefkozingen haar weder bij te brengen; Die man verwijderde zich niet; de Koning zeide hem mee klem: „ wij verwachten ■„ alles, mijn Heer; maar gij had de

moeite kunnen fparen dit fchrikkelijk on„ geluk aan de Koningin bekend te ma. „ ken." Hij vertrok daarop met zijne makkers ; hun oogmerk was bereikt.

De Koningin , weder tot zig zelve gekomen , vermengde hare tranen met die harer kinderen , en begaf zich met hare familie naar de kamer van Mevrouw Elifa~ beth , i alwaar men het gewoel des volks minder hooren kon. Ik bkef een oogenblik in de kamer van de Koningin , en het venfter Uitziende door de zonnefchermen heen , •zag ik voor de tweede maal het hoofd van

Sluiten